torstai 23. elokuuta 2012

Rakennustoimikunnan kokous 22.8.2012

Läsnä: Erkki Hiipakka, Esa Perkiömäki, Esko Perkiö, Kaija Kangas, Asko Istolahti

Tilannekatsaus
LVI-suunnittelija kävi tutustumassa 17.8. tilanteeseen. Odotellaan luonnospiirustuksia lähiaikoina.
Työmaan aloituskokous pidettiin rakennustarkastajan toimistolla 17.8.

Seuraavat työt
Maaainesten poisto rakennuksen ympäriltä, jotta nähdään louhinntatarve. Tapani Hanhikoski kävi 23.8. tutustumassa tilanteeseen. Työt alkaa viikonloppuna. Tapani lupasi kysella louhintaurakoitsijaa.

Avataan kivijalan  vierestä auki ja puhdistetaan irtonaisesta maa-aineksesta kallio (kökkä). Siihen rakennetaan sitten antura, jonka päälle tarvittavat harkkokerrokset. Hirsiä poistetaan jonkin verran.

Selvitetään viemärin rakentamistapa. Mitattava putkien korkeudet. Tavoite saada koulun pihassa liitettyä kaupungin viemäriin. Liittymissopimukset ym selvitettävä.

Esko kysyy vuorilautaa 25-27 mm. Tarve n. 3300 m.

Erkki selvittää rakennustelineiden saatavuuden laudoitusta varten.

Verlan matka
Suunnitelma alkaa varmistua. Joitakin asioita täytyy vielä varmistaa. Erkki kyseleen Verlan suunnalta. Asko selvittää, kuka voisi ottaa vastaan ilmoittautumisia. Matkan hinta arvioitiin nyt n. 70 €, joka sisältää matkakulut, majoituksen aamupalan sekä liput tehdasmuseoon sekä toiseen tutustumiskohteeseen. Hintaan ei sisälly mahdolliset ruokailut menomatkalla ja tulomatkalla.

Alustava aikataulu edelleen sama eli lähtö 22.9 lauantaina n. klo 7 Kainastolta ja paluu takaisin sunnuntaina 23.9 n. klo 18. Matka toteutuu, edellyttäen n. 30 osanottajaa.

Seuraava kokous 5.9.2012 klo 18.